Usluge

Usluge koje nudimo:

  • poslovno savjetovanje
  • izrada poslovnih planova
  • izrada investicijskih studija
  • izrada marketinških strategija
  • izrada projektnih prijava za EU i nacionalne fondove
  • provedba projekata odobrenih za sufinanciranje
  • praćenje provedbe projekta odobrenih za sufinanciranje
  • istraživanje tržišta
  • financijske analize
Croatia