0 +
imamo iskustvo na više od 50 EU projekata
do 0 %
s nama ostvarite financiranje vaših projekata u visokom intenzitetu potpore
preko 0 mlrd. Eura
je na raspolaganju iz EU fondova kroz operativne programe. Iskoristite ih za Vaše poslovanje