Krediti komercijalnih banaka kao izvor financiranja predstavljaju