Naziv projekta:

Modernizacija poslovanja i povećanje konkurentnosti poduzeća upotrebom IKT-a

Ukupna vrijednost projekta: 152.075,00 kuna

Iznos EU sufinanciranja: 82.432,00 kuna

Opis projekta:

Svrha projekta je povećanje konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja optimizacijom radnih procesa upravljanja projektima, te upravljanja ljudskim potencijalima, rizicima, strateškog planiranja, nabave i u konačnici prodaje upotrebom IKT rješenja. Aktivnosti projekta su analiza trenutnog stanja u pogledu radnih procesa, utvrđivanje stanja najbolje prakse, nabava i implementacija optimalnog informacijskog sustava za digitalnu transformaciju poslovanja, odnosno specijaliziranog softvera za upravljanje  projektima, osposobljavanje djelatnika za rad s novim aplikativnim rješenjima, novom opremom i radnim procesima. Obzirom na djelatnosti poduzeća – poslovno savjetovanje, priprema projekata i upravljanje projektima, potrebno je uspostaviti cjelovito standardizirano upravljanje dokumentima, projektima, informacijama, komunikacijom, ljudskim potencijalom tj. svim radnim procesima unutar poduzeća te komunikacijom s klijentima i okruženjem.

Za cjelovitu digitalnu transformaciju i unaprjeđenje poslovanja temeljem IKT tehnologije, dakle, potrebno je nabaviti softver, implementacija, testiranje, puštanje u rad integralnog informacijskog sustava za upravljanje projektima, edukacija korisnika (zaposlenika) te nabava hardvera u svrhu modernizacije postojećeg hardvera i osiguranje kompatibilnosti s novim softverom.

Hardverska komponenta se sastoji od mrežno-serverske infrastrukture (serversko računalo s UPS sustavom) i kompleta računala dovoljnih performansi za implementaciju softvera koji se nabavlja, nadalje kombinirani uređaj za ispis i skeniranje velikog kapaciteta poveziv u mrežu. Za jačanje marketinških aktivnost u svrhu povećanja konkurentnosti potrebno je nabaviti projektor. 

Rezultati:

– Nabavljeno:

  • specijalizirani softver za upravljanje projektima
  • prijenosna računala s perifernom opremom
  • kombinirano rješenje za ispis i skeniranje
  • projektor
  • server s UPS-om za sigurnu pohranu podataka
  • softver za uredsku obradu podataka i rad s PDF datotekama
– Unaprijeđeni poslovni procesi poduzeća
– provedena obuka djelatnika za rad s novim specijaliziranim softverom


Razdoblje provedbe projekta: 15.09.2019. godine do 15.06.2020. godine

Kontakt osoba: Katarina Lisjak, mag. pol., univ. spec. pol.

e-mail: info@temposavjetovanje.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj (ERDF).

Sadržaj ove stranice je isključiva odgovornost Korisnika.