Naši klijenti:

Kulić & Sperk Revizija d.o.o.

Metalbeneton d.o.o.

RIO-PAK d.o.o.

UNIUS d.o.o.

Promet građenje d.o.o.

Projekt inženjering d.o.o.

Odvjetničko društvo Čačić & partneri

Geo-omega d.o.o.

Zajednički projektantski ured d.o.o.

Učilište Link

Vinarstvo i vinogradarstvo Zrinščak

Šesto Čulo d.o.o.

Opereta projektiranje d.o.o.

Općina Nova Kapela

Općina Cetingrad

NK Cetingrad

Općina Donji Kukuruzari

Općina Kravarsko

UOIG Denis Križanac

Geokvadrat d.o.o.

Rajčić i Ribičić d.o.o.

Generosius d.o.o.

Zona d.o.o.