Naši klijenti:

Kulić & Sperk Revizija d.o.o.

Metalbeneton d.o.o.

RIO-PAK d.o.o.

VEROX d.o.o.

ITalk d.o.o.

Datashift d.o.o.

PIRAMIDA Božić d.o.o.

GEO-CENTAR d.o.o.

RUDAR d.o.o.

UNIUS d.o.o.

RK Medveščak

RK Trnje

Promet građenje d.o.o.

Gradsko stambeno gospodarstvo Velika Gorica

Projekt inženjering d.o.o.

Odvjetničko društvo Čačić & partneri

Geo-omega d.o.o.

METAL URBAN d.o.o.

Ecological Solutions j.d.o.o.

TROHA Infinitus d.o.o.

STIO d.o.o.

Zajednički projektantski ured d.o.o.

Učilište Link, Požega

Vinarstvo i vinogradarstvo Zrinščak

Šesto Čulo d.o.o.

Grad Velika Gorica, OŠ Vukovina

Općina Nova Kapela

Općina Cetingrad

NK Cetingrad

MABAX prijevoz j.d.o.o.

Općina Donji Kukuruzari

Općina Kravarsko

UOIG Denis Križanac

Geokvadrat d.o.o.

Rajčić i Ribičić d.o.o.

Generosius d.o.o.

Zona d.o.o.

OPG Thomas Heinz Pandžić